Bylegene Moss 69240816, Besøksadresse: Prinsensgt. 2. På Amfisenteret i Moss. Nærmeste inngang er fra Domustorvet.

Legevakt 116117

Nødsituasjon ring 113