Aleksander Kvinge

Aleksander Kvinge

Lege i spesialisering

Ulrikke Fredriksen

Irina Gåserud

Spesialist i Allmennmedisin

Ole Willum

Michael Kjærnes Kristensen

Spesialist i Allmennmedisin

Navn

Janicke Kjærnes
Kristensen

Spesialist i Allmennmedisin

Melita Badzar

Yudaimis Duruty Alvarez

LIS1 Lege

LIS1 lege, tidligere kjent som turnuslege, jobber hos oss det siste halve året av spesialistutdannelsen sin. LIS har autorisasjon som lege. Hvert halvår får vi en ny LIS lege. LIS legen behandler og følger opp pasientene, ofte i samarbeid med fastlegen som kjenner pasienten fra tidligere.