Prisliste

Priser ved Bylegene Moss 2022/2023

Når du går til legen, får du dekket mesteparten av utgiftene dine til behandlingen. Vanligvis må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1.

Du må selv betale utgifter som ikke er godkjente egenandeler. Slike utgifter teller ikke med i opptjeningen til frikort egenandelstak 1.

Dette kan være utgifter til bandasjemateriell og utstyr som er nødvendige for din behandling. Legen kan bare kreve egenbetaling som er nevnt i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Taket for frikort er 3040 kroner for 2023.

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege  kr 224,-
Sykebesøk på dagtid/kveld kr 277/396,-
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud kr 61,-
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver kr 61,-
Utskrift av journal  kr 85,-
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner,
henvisninger osv. etter ønske fra pasienten
(gjelder også de som har frikort, barn under 16 år og gravide)
kr 59,-
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalttime
eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist. Dobbel sats ved dobbeltime
Fakturagebyr kommer i tillegg  
kr 304,-

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer
(gjelder også de som har frikort, barn under 16 år og gravide) :

Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m    kr 72,-
Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m      kr 109,-
Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep/sårskift, frysebehandling,
glukosebelastning m.m 
kr 155,-
Større kirurgiske inngrep/sårskift m.m  kr 211,-

TILLEGGSYTELSER OG MATERIELL 
(gjelder også de som har frikort, barn under 16 år og gravide)

Førstegangs vaksine med rådgivning 210,-
Videre vaksinering 100,-
Årets Influensavaksine 300,-
Difteri/tetanus/polio/kikhostevaksine (vaksinesetting kommer i tillegg) 280,-
Celeston Chronodose 1ml + Xylocain 100,-
Kateter + kateriseringsutstyr 250,-

Legeerklæringer og attester

Dekkes ikke av frikort, kommer i tillegg til evt. Konsultasjon.

Enkel attest, skolefravær, bekreftelse o.l.      kr 280,-
Avbestilling av reise/ferie kr 400,-
Utfyllende legeerklæring     kr 500,-
TT-kort kr 400,-
P-kort  kr 400,-
Fosterforeldre kr 400,-
Førerkortattest      kr 650,-
Fallskjermhoppere  kr 1250,-
Sportsdykkere kr 1250,-
Travselskapet, fornyelse av kjørelisens  kr 1250,-
Politihøyskolen kr 1250,-
Vergemålssaker kr 650,-
Søknad skole              Pris etter forespørsel