• For å opprette en brukerkonto til timebestilling på internett må du ha oppgitt ditt mobilnummer til oss. Du oppretter en brukerkonto første gang du går inn på selvbetjening
  • Barn: Husk å registrere ditt mobilnummer hos oss også på barnas journal, ved bestilling av legetimer til barn må du logge deg inn med barnets personnummer.
  • Dersom du opplever problemer ved registrering av brukerkonto, må du ringe/snakke med oss. Den sannsynlige forklaringen er da at vi ikke har ditt (riktige) mobilnummer.
  • Du må bruke store bokstaver når du skal skrive inn engangskoden du får tilsendt til din mobiltelefon.